top of page

Groupe de Widad Anoua Clothing

Public·42 membres

Buildanauts Download PC GameFoundation PC mở ra kỷ nguyên mới về game xây thành phố với hệ thống tổ chức, cơ quan chuyên nghiệp. Bên cạnh việc phát triển các cơ quan, bạn còn phải xây dựng tượng đài, công trình và quản lý nguồn tài nguyên hiệu quả.
Buildanauts Download PC GameCốt lõi của Foundation là 1 game xây thành phố cổ điển giống như Banished và Buildanauts. Game nhấn mạnh vào khía cạnh đô thị hóa các thành phố cổ, hộ trợ mod để đa dạng hóa lối chơi và tận dụng hàng nghìn chi tiết để tạo nên thành phố hoành tráng.


Đúng như tên gọi, đây là bản cập nhật tập trung vào thay đổi giao diện người chơi của Foundation game. Trong thanh hành động, bạn sẽ thấy toàn bộ các công cụ cơ bản để xây dựng, mở rộng vùng đất và khám phá chi tiết ngôi làng. Tại đây cũng chứa các mô-đun thông tin chi tiết về công trình hàng đầu, nâng cấp và bảng dân làng, nhiệm vụ mới cùng nhiều thông báo quan trọng nhất. 041b061a72


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...
bottom of page